Κοινόχρηστα

Διαχειριστής πολυκατοικίας , πληροφορίες αρμοδιότητες

Διαχειριστής πολυκατοικίας

Διαχειριστής πολυκατοικίας


Διαχειριστής Πολυκατοικίας είμαι το άτομο που ορίζεται με πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών

ώστε να είναι ο αρμόδιος και υπεύθυνος για την διαχείριση των κοινόχρηστων πραγμάτων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας.


Ο ορισμός του διαχειριστή γίνεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας

ή αν δεν υπάρχει κανονισμός σύμφωνα με τον Νόμο 3741/29 περί οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

Ο ορισμός του Διαχειριστή για να είναι Νόμιμος και για να απαλλάσσει τους διαμένοντες από κάθε ευθύνη πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται σε έγγραφο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

το οποίο θα υπογράψουν οι συνιδιοκτήτες.

Εάν αυτό δεν γίνει, οι συνιδιοκτήτες στην πολυκατοικία είναι συνυπεύθυνοι έναντι κάθε αρχής για τυχόν λάθη, παραλήψεις και τυχόν μη σύννομες ενέργειες του Διαχειριστή,

αφού ο Νόμος δεν αναγνωρίζει ως διαχειριστή κάποιον (εθιμικώς) που όπως θα ισχυριστεί φυσικά και ο ίδιος, ενδιαφέρεται για την λειτουργία της πολυκατοικίας.

Διαχειριστής είναι υπεύθυνος

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος έναντι των συνιδιοκτητών του για την εξόφληση όλων των κοινόχρηστων λογαριασμών,

τον έλεγχο της σωστής κατανομής των κοινοχρήστων σύμφωνα με τα χιλιοστά συμμετοχής τους,

τον έλεγχο είσπραξης των οφειλών των διαμερισμάτων,

τον έλεγχο και επίβλεψη της εταιρίας κοινοχρήστων,

τον έλεγχο του αποθεματικού, την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων

(πχ εξώπορτα, ηλεκτρολογικά, ανελκυστήρας κλπ),

την επίβλεψη των παρεχόντων υπηρεσίες στην πολυκατοικία

(πχ υδραυλικός, συνεργείο καθαρισμού) αν έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

και αν εκδίδουν τα Νόμιμα παραστατικά, την επισκευή βλαβών και ζημιών, την τοιχοκόλληση φωτοαντιγράφων των παραστατικών των δαπανών.

Διαχειριστής οφείλει

Ο Διαχειριστής ως όργανο των ιδιοκτητών και ενοικιαστών της πολυκατοικίας οφείλει να δίνει κάθε πληροφορία στους ενδιαφερόμενους για την πολυκατοικία και τις δαπάνες αυτής.

Φροντίζει για την διαφάνεια των ενεργειών του ώστε να μπορεί να αιτιολογήσει τις πράξεις του χωρίς να υπάρχουν αμφιβολίες.

Αντικατάσταση διαχειριστή

Τον Διαχειριστή δεν τον αντικαθιστούμε εύκολα, ιδίως πριν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δεν πρέπει όμως να ασκεί επ’ ουδενί λόγο τα καθήκοντά του πέρα το πολύ των δύο συνεχόμενων ετών.


Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης σε εταιρία κοινοχρήστων, λανθασμένα οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η εταιρία παίρνει τον ρόλο του Διαχειριστή και συνεπώς τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του.

Η παραπάνω πεποίθηση είναι λανθασμένη όμως διότι σύμφωνα με τον Νόμο ο Διαχειριστής πρέπει να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον ενοικιαστής σε αυτήν.

Αρμοδιότητες εταιρία κοινοχρήστων

Όταν αναλαμβάνει μια εταιρία κοινοχρήστων την διαχείριση ουσιαστικά επωμίζεται κάποιες από τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή που αφορούν κυρίως το οικονομικό και όχι το θεσμικό κομμάτι.


Αρμοδιότητες που είναι δυνατόν να αναλάβει μια εταιρία κοινοχρήστων είναι: η είσπραξη των κοινοχρήστων από τους ενοίκους,

η διατήρηση του αποθεματικού, η απόδοση ισολογισμού, η εξόφληση των κοινόχρηστων δαπανών (πχ ΔΕΗ, ΕΥΑΘ),

η πληρωμή των συνεργατών τις πολυκατοικίας (συνεργείο καθαρισμού, συντηρητής ανελκυστήρα),

η τήρηση βιβλίου εσόδων- εξόδων και φακέλου της πολυκατοικίας που περιλαμβάνει τόσο τα οικονομικά στοιχεία όσο και όλα τα έγγραφα που αφορούν την πολυκατοικία (κανονισμός, ανακοινώσεις, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,

οικονομικές προσφορές εργασιών κλπ), η τοιχοκόλληση των αντιγράφων των παραστατικών που υποστηρίζουν τις δαπάνες.


Οι αρμοδιότητες που σε καμία περίπτωση δεν μετατίθενται είναι: η επιλογή των συνεργατών της πολυκατοικίας, η απόφαση της επιδιόρθωσης βλαβών, η επίβλεψη των εργασιών (τακτικών και μη)

στους χώρους τις πολυκατοικίας και η ανάληψη της αστικής ευθύνης θεμάτων που αφορούν την πολυκατοικία.

ρόλος του Διαχειριστή

Ο ρόλος του Διαχειριστή της πολυκατοικίας είναι σημαντικός και καμία εταιρία κοινοχρήστων δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει 100%.

Ωστόσο η εταιρία κοινοχρήστων, ως υπάλληλος της πολυκατοικίας, μπορεί να αναλάβει αρκετές από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή ώστε να διευκολύνει το έργο του.


Κοινοποιήστε το στους φίλους σας γιατί μπορεί να τους ενδιαφέρει!


Για διευκρινήσεις και απορίες είμαστε στη διάθεσή σας!!!

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6936971336

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊ

Η εταιρεία κοινόχρηστα Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Κιλκισίου 3 στην Θεσσαλονίκη .

Και μπορούμε να αναλάβουμε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας και οικοδομής σας για να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπερχρεώνεστε για εργασίες και χρεώσεις που δεν υφίστανται και σας διπλασιάζουν τα κοινόχρηστα παράνομα και καταχραστηκά .

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα σας για όλες της βλάβες και σε όλα τα προβλήματα που θα συναντήσετε στην πολυκατοικία και οικοδομή σας.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα που συναντάμε σε παράπονα είναι η εντιμότητα των κοινοχρήστων .

Και σε αυτούς που τα διαχειρίζονται ή στις εταιρίες που τα διαχειρίζονται .

Με εμάς θα δείτε ότι θα έχετε πιο μικρά κοινόχρηστα χωρείς κρυφές χρεώσεις που δεν είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά .

Πρώτο μέλημα μας είναι η τιμιότητα και η άμεση επίλυση των προβλημάτων της πολυκατοικίας και οικοδομής σας.

Ελατέ σε εμάς και ξεγανιάζεται από τα κοινόχρηστα, από τις υπερχρεώσεις για εργασίες και χρεώσεις που δεν υφίστανται και από κακοπληρωτές .

To Top