Οροι συμμετοχης Snow Bus

Οροι συμμετοχης Snow Bus

Οροι συμμετοχης Snow Bus Παρακάτω θα βρείτε τους ειδικούς όρους συμμετοχής σε ημερήσιες εκδρομές (στο εξής «snow-bus»)

σε ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα (στο εξής «χ.κ.») από το γραφείο γενικού τουρισμού Explosivo Travel Agency (στο εξής «γραφείο») με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 115 και αριθμό μητρώου ΕΟΤ 09.33.Ε.60.00.00635.01.

Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα των εκδρομών σε χ.κ. υπάρχουν και οι ειδικοί όροι συμμετοχής.

Με την συμμέτοχη σας στις εκδρομές του γραφείου μας, συμφωνείτε με τους γενικούς και τους ειδικούς όρους συμμετοχής.

Τους γενικούς όρους θα τους βρείτε επίσης αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας καθώς και στο γραφείο μας (Τσιμισκή 115, 1ος όροφος) σε έντυπη μορφή.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους με μόνο σκοπό την παροχή μιας καλύτερης υπηρεσίας προς τους πελάτες του.

  • Τρόπος συμμετοχής, κράτηση Οροι συμμετοχης Snow Bus

Κράτηση θέσης στο snowbus γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

Για να ολοκληρωθεί η κράτηση θέσης στο snow-bus πρέπει να γίνει εξόφληση το αργότερο 24 ώρες μετά την κράτηση και σίγουρα μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης μέρας από την εκδρομή.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει στο γραφείο μας, στα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.

Θέσεις οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης μέρας από την εκδρομή θα ακυρώνονται.

Εάν υπάρχει διαθεσιμότητα μπορούν να μπαίνουν σε λίστα αναμονής αλλά προτεραιότητα έχουν οι πελάτες που θα προπληρώσουν τη θέση τους.

Σε ομαδικές κρατήσεις πρέπει να γίνει εξόφληση όλων των συμμετεχόντων πριν την εκδρομή.

Συμμετοχή σε ανήλικους επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα.

Το γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχή ανηλίκων που θα αποκρύψουν την ηλικία τους ή θα προσκομίσουν πλαστή υπεύθυνη δήλωση.

  • Ακύρωση θέσης ,μη εμφάνιση, καθυστέρηση πελάτη

Ακύρωση πληρωμένης συμμετοχής από τον πελάτη μπορεί να γίνει μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την εκδρομή, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στο γραφείο μας.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να κρατήσει ανοιχτό εισιτήριο για την τρέχουσα χειμερινή σεζόν.

Ακυρώσεις οι οποίες γίνονται μετά τις 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την εκδρομή, δεν γίνονται δεκτές με τον πελάτη να χάνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και το δικαίωμα να κρατήσει ανοιχτό το εισιτήριο.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το όνομα του συμμετέχοντος.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής από το γραφείο, ο πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων  ή να κρατήσει ανοιχτό το εισιτήριο για την τρέχουσα χειμερινή σεζόν.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο πρωινό ραντεβού, ο πελάτης χάνει το δικαίωμα επιστροφής του χρημάτων. Χάνει επίσης το δικαίωμα να κρατήσει ανοιχτό το εισιτήριο.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν βρίσκεται στην ώρα του στο προκαθορισμένο ραντεβού του, μπορεί να επιβιβαστεί σε κάποια από τις επόμενες στάσεις.

Ο πελάτης οφείλει να βρίσκεται στο προγραμματισμένο ραντεβού πέντε (5′) λεπτά νωρίτερα από την ανακοινωμένη ώρα αναχώρησης, τόσο κατά την αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη όσο και κατά την αναχώρηση από το χ.κ..

Το λεωφορείο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περιμένει κάποιον πελάτη που έχει καθυστερήσει, και μπορεί να αναχωρήσει στην ώρα του χωρίς κάποιον πελάτη.

Η ώρα αναχώρησης από την στάση κρατείται στα πρακτικά του snow-bus.

Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή.

Σε περίπτωση ακύρωσης εκδρομής από μέρους του γραφείου, οι πελάτες ενημερώνονται έγκαιρα από το γραφείο μας, μέχρι τις 19:00 τις προηγούμενης ημέρας.

Ακυρώσεις γίνονται μόνο εάν:

i) Δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων (10 πληρωμένες συμμετοχές σε λεωφορείο 15 θέσεων, 15 πληρωμένες συμμέτοχες σε λεωφορείο 20 θέσεων, 20 πληρωμένες συμμετοχές σε λεωφορείο 50 θέσεων), ii)

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων που καθιστούν αδύνατη την χιονοδρομία.

Σε περίπτωση προηγούμενης ενημέρωσης από το χ.κ. και ακύρωσης της εκδρομής ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θα του επιστραφεί το ποσό που έχει προκαταβάλει ή αν θα το αφήσει σαν πιστωτικό υπόλοιπο για κάποια άλλη ημερήσια εκδρομή σε χ.κ..

Το γραφείο δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση πέρα των ανωτέρων.

  • Εξωγενείς παράγοντες

Τα λεωφορεία εκμισθώνονται από το γραφείο από τρίτους και είναι εξοπλισμένα με χειμερινά λάστιχα και αντιολισθητικές αλυσίδες .

Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για  καθυστερήσεις από την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, καθώς κύριο μέλημα του γραφείου είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για τυχών μηχανικές βλάβες που καθυστερούν το δρομολόγιο μέχρι δύο ώρες. Πέραν αυτού το γραφείο παραχωρεί δωρεάν μια συμμετοχή σε ημερήσια εκδρομή σε χιονοδρομικό κέντρο για την τρέχουσα χειμερινή σεζόν.

Το γραφείο ενημερώνεται για την κατάσταση του χ.κ. την προηγούμενη ημέρα της εκδρομής αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση του, για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν καθώς και για την κατάσταση του οδοστρώματος.

Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για  καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας καθώς και λόγω άλλων παραγόντων (πορείες, μπλόκα, εντολές τροχαίας)

Το γραφείο ενημερώνεται για την κατάσταση λειτουργίας  του χ.κ. από την προηγούμενη ημέρα καθώς και την ημέρα της εκδρομής στις 8:30 (ώρα που προσέρχονται οι εργαζόμενοι των χ.κ. στην εργασία τους).

Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη αν  η ενημέρωση της διοίκησης κατά την πρωινή ενημέρωση δεν αντιστοιχεί στην ενημέρωση της προηγούμενης ημέρας καθώς και για την νέα κατάσταση λειτουργίας.

Σε περίπτωση όπου οι πίστες του χ.κ. είναι κλειστές λόγω ανωτέρας βίας, το snow-bus μπορεί να αναχωρήσει νωρίτερα από το χ.κ..

Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η εκδρομή και υπάρξει ενημέρωση από τη διοίκηση του χ.κ. ότι θα παραμείνει κλειστό, μπορεί να αλλάξει ο προορισμός προς κάποιο άλλο κοντινό χ.κ..

Το γραφείο μεσολαβεί για εκπτωτικές τιμές στις κάρτες χρήσης των αναβατήρων και στην ενοικίαση εξοπλισμού, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τους όρους χρήσης ή ενοικίασης καθώς και της πολιτικής αυτών.

  • Λοιπές ευθύνες

Το γραφείο φέρει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την συμμέτοχη σε συμμετέχοντες οι οποίοι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα καθ’όλη την διάρκεια του ταξιδιού.

Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους.

Εάν βρεθούν απολεσθέντα αντικείμενα εντός του λεωφορείου, θα βρίσκονται στο γραφείο μας το νωρίτερο (2) δυο ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και θα παραμένουν στο γραφείο μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου (31 Μαρτίου).

Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τα απολεσθέντα αντικείμενα.

Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για φθορές  στο εξοπλισμό που ενδεχομένως να προκύψουν στο χώρο των αποσκευών.

Οι δραστηριότητες του γραφείου είναι ασφαλισμένες από την Εθνική Ασφαλιστική με το υπ. αριθμ. 94324/1 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

  • Αντιμετώπιση παραπόνων

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο.

Η παράλειψη ειδοποίησης του αντιπροσώπου μας και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε μια βδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής.

Η υποβολή παραπόνων και απόψεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. social media) και πέραν του προαναφερομένου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η ελληνική και για τυχόν διαφορές αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του γραφείου στη Θεσσαλονίκη.

Tags: snow bus
Leave a Comment

Recent Posts

Melisses Μέλισσες Θεσσαλονίκη Πυλη Α

Melisses Μέλισσες Θεσσαλονίκη Πυλη Α 2020 Melisses Μέλισσες Θεσσαλονίκη 26 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και…

2 εβδομάδες ago

Θεσσαλονικη Μπουζουκια live συναυλίες ΟΛΑ τα μουσικά σχήματα

Θεσσαλονικη Μπουζουκια πιστες μουσικα σχηματα συναυλιες   Θεσσαλονικη Μπουζουκια live συναυλίες ταξινομημένες ανά μήνα Γίνε τώρα μέλος στο Facebook page(clik…

2 εβδομάδες ago

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ WAREHOUSE 7 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ WAREHOUSE 7 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 10 ΜΕΡΕΣ έως Δευτέρα 14/9 το Ιδανικότερο Περιβάλλον Άσκησης με ΕΓΓΥΗΣΗ Διάρκειας Συνδρομής με…

3 εβδομάδες ago

Εκδρομή Σύβοτα Πάργα Γλυκη Αχεροντας 26-27 Σεπτεμβρίου

Εκδρομή Σύβοτα Πάργα Γλυκη Αχέροντας 26-27 Σεπτεμβρίου Εκδρομή Σύβοτα Πάργα Γλυκη Αχέροντας Τιμή 70€ Άφιξη & Αναχώρηση Λαγκαδάς και Θεσσαλονίκη…

3 εβδομάδες ago

Πυλη Αξιου Θεσσαλονικη Μέλισσες 26/9

Πυλη Αξιου Θεσσαλονίκη Μέλισσες 26/9 2020 Πυλη Α Μέλισσες: Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας επιστρέφει η…

3 εβδομάδες ago

Ενοικιαση λεωφορειου Θεσσαλονικη τιμες πληροφορίες

Ενοικιαση λεωφορειου Θεσσαλονικη τιμες πληροφορίες Έχετε οργανώσει το ταξίδι του group σας, αλλά χρειάζεστε μεταφορικό μέσο; Επιθυμείτε να μεταφέρετε σε…

3 εβδομάδες ago